Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-73815/2014

A www.dynamit.hu honlap tulajdonosa a Dynamit Kft.

Cí­m: 1106 Jászberényi út. 41. Irodaépület 1. em.
Cégjegyzék szám: 01-09-167718
Bejegyezve: 1992.11.25. a Fővárosi Bí­róság mint Cégbí­róság által
Adószám: 10770247-2-42
EU adószám: 10770247
Telefon: +36 1 433 2128
Fax: +36 1 433 2129
Weboldal: www.dynamit.hu

A Dynamit kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit.
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, í­gy különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcí­madatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés), és a Szolgáltató visszaigazolás a megrendelés megtörténtéről.

A 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet alapján a távollevők között kötött szerződés, mely nem minősül í­rásban kötött szerződésnek, elektronikus adatbázisban biztonságosan tárolt. Napi adatmentés készül az internetes megrendelésekről, valamint a teljes tartalomról, az adatmentéseket egy évre visszamenőleg tároljuk, a tárolt adatbázist, vagy annak részeit szükség esetén az illetékes ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátjuk.
A www.dynamit.hu adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.